Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet


Apr 29, 2019

Vad är plast egentligen? Nils Hannerz arbetar som Forsknings- och innovationschef på IKEM och lotsar oss genom den breda och omtalade materialgruppen plast. Från början av framtagningen, under tillverkning, positiva egenskaper, negativa egenskaper, råvaror och ända in i den cirkulära framtiden.