Preview Mode Links will not work in preview mode

Materialperspektivet


Sep 23, 2022

Materialperspektivet sänder live  från Trä & teknik-mässan i Göteborg. Med i sutdion är Tomas Alsmarker, forsknings- och innovationschef på Svenskt trä. Tomas berättar om allt spännande som pågår i träområdet, särskilt kring bygg och konstruktion och sågade trävaror. Och Miles Davis.